Puszczono pierwszą plotkę o utworzeniu getta-...

  • YES
  • Puszczono pierwszą plotkę o utworzeniu getta- po dwóch dniach ucichła

  • jesień 39
  • jesień 39
  • before formation of the ghetto
  • administrative
  • atmosphere, everyday life
  • 40