Przedstawili "Freuda teorię snów" -...

 • YES
 • Przedstawili "Freuda teorię snów" - przedstawiono cenzurze jako dzieło Żyda, Freuda grali DB i JT podniosła atmosfera, przewodniczący Izkor - otworzył wieczór - IG NR - zorganizował przedstawienie "Teorii snów" dla pracowników Gminy - wygłosił słowo przed przedstawieniem DW - psychoanalityk

 • in the ghetto
 • private life / daily life
 • actors, Judenrat, physicians, artists/writers, civil servants
 • 208
 • Related people:

  • Giterman Icchak

   Before the war, the head of the Joint (American Jewish Joint Distribution Committee) - in Russia - in Vilna from Sep...

  • Wdowiński Dawid

   A psychoanalyst, an introduction to 'The Interpretation of Dreams' by Freud.

  • Turkow Jonas

   The author worked at Orla Street No. 6 in a committee, lived at Nowolipki Street No. 53 and was the head of the Coun...

  • Blumenfeld Diana

   the author's wife; she works as a clerk; performs at the Winter Help (PZ) action; she sang Lazowertowna's poem on sm...