Próba wyprowadzenia Korczaka na aryjską stronę...

  • YES
  • Próba wyprowadzenia Korczaka na aryjską stronę do przygotowanych przez przyjaciół kryjówek nie udaje się, Korczak odmawia, nie chce opuścić dzieci

  • 1941
  • 1941
  • in the ghetto
  • social/communal, private life / daily life
  • activists, rescue attempts, orphanages, the 'Aryan' side
  • 466