Prawie wszystkie dzieci i wychowawcy z domów C...

 • YES
 • Prawie wszystkie dzieci i wychowawcy z domów Centosu zginęli. Podsumowanie działalności Centosu: zapewniono dach nad głową i ciepły dom 4000 sierotom w 30 domach dla sierot i internatach. Poza tym Centos organizował w getcie również sieć pół internatów i dziennych domów dla małych dzieci, gdzie spędzały one czas, otrzymywały posiłki i w zależności od wieku: małe dzieci bawiły się pod opieką wychowawców, trochę starsze uczyły się trochę, razem czytały książki i brały udział w różnych imprezach kulturalnych. Centos otworzył przeszło 20 takich pół internatów i dziennych domów, które pozwalały matkom iść do pracy. Było w nich przeszło kilka tysięcy dzieci.

 • od powstania getta
 • koniec I akcji w 1942r.
 • in the ghetto
 • administrative, social/communal
 • CENTOS, children, orphanages
 • str.112
 • Related people:

  • Berman Adolf Abraham

   Od września 1939 roku do stycznia 1945 działał w żydowsiej konspiracji. Był czynnym i ważnym działaczem partii Lewic...