Praca na placówce - Polacy tworzyli z Żydami w...

 • YES
 • Praca na placówce - Polacy tworzyli z Żydami wspólny front przeciw niemieckim nadzorcom. Szpilman został pomocnikiem (nieudolnym) przy polskim murarzu. Faktycznym kierownikiem robót był Żyd inżynier Blum z podległym sobie sztabem żydowskich inżynierów. Niemcy formalnie nie uznawali tego i formalny kierownik majster Schultke, typowy niemiecki sadysta miał prawo bić inżynierów, lecz faktycznie musiano się liczyć z żydowskimi fachowcami. W związku z tym byliśmy traktowani stosunkowo łagodnie

 • X-XI 42
 • X-XI 42
 • in the ghetto
 • German operations, business
 • engineer, Germans, outposts, Poles, workers, the 'Aryan' side
 • 127
 • Related people:

  • Szpilman Władysław

   A pianist, worked for Polskie Radio (Polish Radio), lived with his parents, brother and two sisters in Sliska Street...

  • Blum Unknown

   An engineer, he was the site manager while building a palace for the SS chief in Ujazdowskie Avenue during the autum...

  • Schultke Unknown

   German master, the formal head of construction work at the palace for the SS chief in Aleje Ujazdowskie in the autum...

  • Bartczak Unknown

   A bricklayer. During the autumn of 1942 he participated in building a palace for the SS chief in Jerozolimskie Avenu...

  Related places: