Posługiwania się bronią uczył piątkę Pniny Ber...

 • YES
 • Posługiwania się bronią uczył piątkę Pniny Berliński i Stolak

 • styczeń 43
 • kwiecień 43
 • Warsaw Ghetto Uprising, 1943
 • social/communal
 • activists, underground movement, armed resistance
 • 92
 • Related people:

  • Berliński Hirsz,Hersz

   A heder student, he also attended a Polish primary school. A Cukunft Skiff activist, then a member of Poale Zion-Lef...

  • Stolak Abram

   służył w polskim wojsku, był w randze kaprala. W getcie pracował w szopie Brauera na Nalewkach. W powstaniu walczył...