Pomoc dzieciom. Tyszka jeździł dwukrotnie z Cz...

 • YES
 • Pomoc dzieciom. Tyszka jeździł dwukrotnie z Czerniakowem do Otwocka na spotkanie z Weitzem

 • in the ghetto
 • administrative, social/communal
 • activists, children, Judenrat, care / social welfare
 • Tyszka, Leon, Sukcesy i klęski jednego życia

 • [62]
 • Related people:

  • Tyszka Leon

   The secretary of Czerniakow; father - modest, private clerk 1915 - entry exam to gymnasium (junior high school), old...

  • Czerniaków Adam

   Chairman of the Warsaw Judenrat

  • Weitz Unknown

   Owner? Co-owner? Head of the brushmakers’ shop. He gave big donations for children; weekends and holidays spent in O...

  • Miller Unknown

   director of the Zofiowka (sanatorium for mentally ill patients in Otwock)