Polska prasa podziemna docierała, według Stefa...

 • YES
 • Polska prasa podziemna docierała, według Stefana Chaskielewicza, do getta z dużym opóźnieniem i w niewielkich ilościach. Większość zawartych tam informacji była dlatego rozpowszechniana przez stosunkowo nielicznych czytelników, z ust do ust i w związku z tym deformowana. Chaskielewicz nie widział prasy podziemnej ukazującej się w getcie, jednak słyszał o rozpoczęciu wydawania w 1942, w niewielkich ilościach, gazetek drukowanych w getcie. Wg Chaskielewicza z całą pewnością w getcie nie było ani jednego odbiornika radiowego

 • 1942
 • 1942
 • in the ghetto
 • social/communal
 • communication, underground movement, press
 • 175
 • Related people:

  • Chaskielewicz Stefan

   High school finals in the Merchants’ Union of Warsaw Gymnasium (junior high school), tertiary education in Belgium,...