Podczas wielkiej akcji policjant żydowski ratu...

 • YES
 • Podczas wielkiej akcji policjant żydowski ratuje Szoszanę Langer, aresztowaną za szmugiel z aryjskiej strony i osadzoną na Gęsiówce, przed wywiezieniem na Umschlagplatz. Szoszana zdołała ukryć się na strychu więzienia. Policjant przeszukujący strych zauważył ją wśród łachmanów, obiecał jej pomoc, przyszedł wieczorem i odprowadził ją do domu.

 • lipiec-sierpień 1942
 • lipiec-sierpień 1942
 • deportation
 • social/communal
 • Jewish police, aid, prison
 • Rufeisen-Schűpper, Helena, Pożegnanie Miłej 18. Wspomnienia łączniczki Źydowskiej Organizacji Bojowej

 • [127]
 • Related people:

  • Langer Szoszana

   'Akiba' member; there was a secret shop of smuggled goods shop in her family's flat at Muranowska Street No. 44 (gro...

  • N N

   A Jewish police officer. He saved Szoszana Langer during the great liquidation action. Szoszana hid in the attic of...

  Related places:

  • Gęsia 22

   Oficjalna nazwa - Areszt Centralny dla Dzielnicy Żydowskiej; zorganizowany na polecenie władz niemieckich w czerwcu...