Pod koniec stycznie 1943r., bezpośrednio po dr...

 • NO
 • Pod koniec stycznie 1943r., bezpośrednio po drugiej akcji w getcie i krwawych walkach na ulicach getta w-skiego ,Jurek Wilner wyszedł z getta i spotkał się z Bermanem i Wacławem Wolińskim w konspiracyjnym mieszkaniu na stronie aryjskiej. Opowiedział dokładnie o przebiegu akcji i walk z SS. Obecni zrozumieli, że nastąpił przełom w życiu getta i w ruchu oporu w getcie. Walki styczniowe były zapowiedzią dalszego oporu

 • koniec stycznia 1943
 • koniec stycznia 1943
 • deportation
 • underground activity
 • atmosphere , Jewish underground movement
 • 210
 • Related people:

  • Berman Adolf Abraham

   Od września 1939 roku do stycznia 1945 działał w żydowsiej konspiracji. Był czynnym i ważnym działaczem partii Lewic...

  • Wilner Arie

   An activist of Haszomer Hacair in the ghetto. On the 'Aryan side" cooperated with A. Berman in the underground;...

  • Woliński Henryk

   An attorney. One of the leaders of the left radical wing of the Home Army (Armia Krajowa) - Nowe Drogi (New Roads);...