Pod koniec lipca nastąpiła radykalna zmiana ni...

  • YES
  • Pod koniec lipca nastąpiła radykalna zmiana niemieckiej akcji w getcie w-skim. Poza obławami, które przeprowadzała w poszczególnych domach policja getta, rozpoczęły się obławy na całych ulicach i wielkie obławy w domach, które miały niezwykle brutalny przebieg. Przeprowadzali je członkowie SS i niemieccy żandarmi przy pomocy ukraińskich i litewskich oddziałów.

  • koniec lipca 1942r,
  • koniec lipca 1942r,
  • deportation
  • German operations
  • Germans, Jewish police, Ukrainians, street, deportation
  • 273