Po wypuszczeniu z komisariatu w Al. Jerozolims...

  • NO
  • Po wypuszczeniu z komisariatu w Al. Jerozolimskich. rodzina Garfinkielów, Henryk (Henryk Lewandowski), jego ojciec i babka, Rajzla Jungman, poszli na Widok, do hotelu pana Górskiego, znajomego z Hrubieszowa. Tam czekali na siostrę matki, Rachelę, która miała ich zabrać.

  • prawdopodobnie późna jesień lub zima 1942 r.
  • in the Ghetto
  • one-off help, housing assistence , acquaintances