Po ponurej przepowiedni w getcie świta promyk...

 • YES
 • Po ponurej przepowiedni w getcie świta promyk nadziei na uratowanie życia: pojawiła się możliwość wyjazdu do Ameryki Północnej i Południowej /oprócz Argentyny i Chile, sympatyzujących z Niemcami/, a także Palestyny. Ludzie pędzą do Judenratu, aby zgłosić się na emigrację. Gdy zaczęły się szerzyć plotki o możliwej emigracji, ludzie nie mogli dojść ich źródła i nie wiedzieli, jak na nie reagować. Obecnie jednak Judenrat rozesłał oficjalne zawiadomienia do komitetów domowych: jest kilka kategorii osób, które uzyskają zgodę na wyjazd. Mogą jechać żony do mężów, dzieci do rodziców, rodzice do dzieci. Gestapo ustnie dorzuca przez telefon, że także rodzeństwa do rodzeństw.

 • 1942-06-20
 • outside of the ghetto, in the ghetto
 • administrative, private life / daily life
 • atmosphere, Hotel Polski affair, Judenrat, household committees, Germans, everyday life
 • Kapłan, Chaim Aron, Scroll of Agony. The Warsaw Diary, transl. from Hebrew and ed. by A. I. Katsh

 • 276
 • Related people:

  • Kapłan Chaim Aron

   Author of the diary, which was found 20 years after the Warsaw ghetto uprising and published in England in 1966. Tea...