Po południu rozlepiono afisze oznajmiające o r...

  • YES
  • Po południu rozlepiono afisze oznajmiające o rozpoczęciu akcji przesiedlenia na wschód wszystkich Żydów niezdolnych do pracy. Samobójstwo Czerniakowa.

  • 1942-07-22
  • 1942-07-22
  • deportation
  • administrative, German operations
  • Judenrat, death, deportation
  • 95