Po kapitulacji W-wy powstała wcześniej Komisja...

 • YES
 • Po kapitulacji W-wy powstała wcześniej Komisja Koordynacyjna zmieniła się w Żydowską Socjalną Samopomoc ( Ż.S.S). Organizacja ta rosła z miesiąca na miesiąc. Bazą jej były przedwojenne, żydowskie społeczne organizacje: Ort, Centos, TOZ, TOPOROL i inne przy bardzo aktywnym udziale Jointu. Z czasem zaczęły do niej przyłączać się również inne organizacje a na ich czele Stowarzyszenie pomocy socjalnej dla dorosłych (ŻTOS). Wszystkie te organizacje były ze sobą powiązane. Jednym z najważniejszych organizatorów tego masowego ruchu był sektor społeczny Ż.S.S, który powstał jeszcze w 1940r. Na jego czele stanął dr Emanuel Ringelblum. Razem z nim ,,sektorem" kierował działacz syjonistyczny Eleizer Lipa Bloch

 • before formation of the ghetto
 • social/communal
 • CENTOS, activists, care / social welfare, TOPOROL, TOZ, ZSS
 • 87
 • Related people:

  • Ringelblum Emanuel

   During the first days of the siege of Warsaw he became the secretary general of the Coordinating Commission for Jewi...

  • Bloch Eleizer Lipa

   Przed wojną był we władzach K.K.L- centrala w Polsce(?). Był jednym z przewódców radykalno -syjonistycznego ugrupowa...