Pisarze w getcie

  • YES
  • Pisarze w getcie

  • 16-11-40
  • 22-07-42
  • in the ghetto
  • social/communal
  • artists/writers
  • 203-4