Pierwszeństwo przy wyprowadzaniu z Umschlagu m...

  • YES
  • Pierwszeństwo przy wyprowadzaniu z Umschlagu mieli robotnicy Druckerei na Lesznie, Lager XII na Tłomackie 5 i Maschinennerfassung Leszno 15

  • kwiecień 43
  • kwiecień 43
  • Warsaw Ghetto Uprising, 1943
  • German operations, business
  • address, workers, Shops, deportation
  • Warm, Ber, fragmenty relacji drukowane w "Pamiętniki z getta warszawskiego. Fragmenty i regesty", opr. M. Grynberg

  • ,36