Pierwsze przedstawianie teatru kukiełkowego dl...

 • YES
 • Pierwsze przedstawianie teatru kukiełkowego dla dzieci w getcie w-skim: "Podróże Guliwera". Udało się zmobilizować grupę młodych ludzi, którzy pomogli Klimie Fuswerk w przygotowawczych pracach technicznych. Zorganizowała ona również kurs szycia lalek dla potrzeb Teatru. Berman sugeruje, że w pierwszych działaniach teatru lalek w getcie pomógł polski teatr lalek BAJ, który ofiarował duży komplet kukiełek. Później teatr kukiełkowy Centosu przygotował przedstawienie w jidysz, które nazywało się ,,Icyk Szpicyk" To przedstawienie również cieszyło się dużym wzięciem u dzieci

 • in the ghetto
 • social/communal
 • CENTOS, children, Poles, aid, artists/writers
 • 128-130
 • Related people:

  • Fuswerk Bluma

   Przed wojną była nauczycielką w gimnazjum specjalizując się jednocześnie w zakresie teatru dla dzieci. a szczególnie...

  • Wesołowski Jan

   A Pole. A manager of the children's theatre 'Baj'. A communist. When the Bermans got through to the 'Aryan side', he...

  Related places:

  • Leszno 67

   A Polish Library was there before the war. During the war, the Central Children's Library at the Centos (the Central...