Pierwsza wielka konferencja Poalej Syjon- lewi...

 • YES
 • Pierwsza wielka konferencja Poalej Syjon- lewica została zorganizowana w kwietniu 1940r., jeszcze przed powstaniem getta w W-wie. Odbyła się wtedy poważna polityczna debata na temat sytuacji partii i jej zadań w aktualnej sytuacji. Odbyła się ona już w warunkach konspiracji. Dalsze konferencje odbywały się już w zamkniętym getcie w warunkach jeszcze ściślejszej konspiracji

 • kwiecień 1940
 • kwiecień 1940
 • before formation of the ghetto, in the ghetto
 • social/communal
 • activists, underground movement
 • 188
 • Related people:

  • Berman Adolf Abraham

   Od września 1939 roku do stycznia 1945 działał w żydowsiej konspiracji. Był czynnym i ważnym działaczem partii Lewic...