Pięcioro chorych dzieci i także chory ojciec p...

  • YES
  • Pięcioro chorych dzieci i także chory ojciec pracownicy Domu Sierot śpią w izolatce

  • koniec maja 42
  • koniec maja 42
  • in the ghetto
  • social/communal
  • ill, children, orphanages
  • 356