Paczki z zagranicy: Paczki ze Szwecji i Szwajc...

 • YES
 • Paczki z zagranicy: Paczki ze Szwecji i Szwajcarii od prywatnych ofiarodawców przysyłane były pod warunkiem, że otrzymają je w getcie prywatni odbiorcy, którzy potwierdzą odbiór paczki (potwierdzenie odbioru służyć miało w Szwecji do wylegitymowania się z zebranych funduszów). Z Warszawy wysłano ok. 150 nazwisk ubogich mieszkańców getta, które zostały ustalone przez różne instytucje i działaczy. Paczki ze Szwajcarii miały wyznaczonych odbiorców odgórnie, były bowiem przesłane w dużej części przez krewnych. Wcześniej paczki były kierowana bezpośrednio do prywatnych odbiorców.Później (prawdopodobnie po styczniu 42r.) za zgodą Niemieckiego Czerwonego Krzyża w Berlinie paczki przesłano na adres Niem. Czerwonego Krzyża w Warszawie. Niezależnie od tego Szwecja i Szwajcaria zawiadomiła adresatów o wysyłce paczek.

 • luty 1942
 • luty 1942
 • in the ghetto
 • social/communal
 • poor, Germans, care / social welfare, mail / post office, aid, the 'Aryan' side
 • Dokumenty z Archiwum Ringelbluma, cz. II

 • 101, s. 3
 • Jest to pismo skierowane do Gitermana. Autorzy dokumentu (wyżsi urzędnicy Komitetu Opiekuńczego??? ich siedzibą był Plac Grzybowski 10) przestrzegają przed zużytkowaniem paczek dla celów opieki ogólnej -- mogłoby to wywołać protesty zagranicy.

 • Related people:

  • Kamień P.

   A clerk in the Department of Help to Relatives of the Municipal Welfare Committee (KOM) (February 1942)

  • Wajnberg I.

   Clerk from the Section of Aid for Relatives of the KOM (the Municipal Welfare Committee), February 1942.

  • Morgensztern J.

   A clerk in the Department of Help to Relatives of the Municipal Welfare Committee (KOM) (February 1942)