Otoczone w getcie grupy robotników żydowskich...

  • YES
  • Otoczone w getcie grupy robotników żydowskich odpowiedziały po raz pierwszy strzałami na terror niemiecki

  • 1943-01-17
  • 1943-01-17
  • deportation
  • German operations, social/communal
  • armed resistance, deportation
  • 137