Okradł mieszkanie na Pańskiej 51 - palto z koł...

  • YES
  • Okradł mieszkanie na Pańskiej 51 - palto z kołnierzem futrzanym, 2 kapelusze, kilka obrusów, ręczniki, koszule oraz drobiazgi o wartość 1000 zł. Złapany

  • 1941-03-28
  • in the ghetto
  • private life / daily life
  • criminality
  • 25/3