Ok. 10 tys. pracowników Verterfassung szybko w...

  • YES
  • Ok. 10 tys. pracowników Verterfassung szybko wykonało robotę, czyli uprzątanie domów wysiedlonych - wtedy dyrektor Konrad utworzył z zebranych w getcie maszyn i narzędzi warsztaty: stolarskie, tapicerskie, krawieckie i wykorzystywał pracę tych robotników. W stolarniach i tapicerniach przerabiało się i odnawiało meble zabrane z żydowskich domów, które jako nowy towar szły do Rzeszy. W warsztatach krawieckich Konrad przyjmował zamówienia wojskowe na płaszcze, mundury itp. Dorobił się na tych przedsięwzięciach

  • jesień 42
  • deportation
  • German operations, business
  • Germans, workers, Werterfassung
  • 17,18
  • Related people: