Notatki Prowalskiego: -- wniosek o pożyczkę dl...

 • YES
 • Notatki Prowalskiego: -- wniosek o pożyczkę dla warsztatu Leszno 29 -- pożyczka 26 tys. zł.w Banku Spółdzielczym Dzielnicy Żydowskiej, by warsztat mógł wywiązać się z podjętych zamówień (wykonanie szczotek) -- propozycja uruchomienia warsztatu stolarskiego dla potrzeb wewnętrznych ŻSS i ew. Rady Żyd., w którym mogliby pracować mieszkańcy punktów, -- propozycja założenia kartoteki zawodowej przez Wydział Pomocy Pracy i Pomocy Gospodarczej, Sekcję Opieki nad Uchodźcami, Centralną Komisję Uchodźców, Centralną Kartotekę ŻSS (spisanie uchodźców wg fachów), --propozycja uruchomienia "Brygady Pomocnic Domowych" przy Wydziale Pomocy Pracy i Pomocy Gospodarczej ŻSS -- pomocnice domowe rekrutowałyby się spośród uchodźców, Wydział miał zachęcać przez Komitety Domowe do zatrudniania ich, --- sprawozdanie z utworzenia Biura Ekonomicznego przy KOM-ie. Biuro wchodziło w skład Biura Ogólnego KOM-u. Analizowało wszelkie przejawy życie gospodarczego Dzielnicy (zagadnienie rynku pracy, zarobkowania, rynków zbytu itp.) Wykorzystywało i analizowało materiały statystyczne z różnych instytucji (KOM, Rada Żyd., ZZ itp). Działało na zlecenie Prezydium lub poszczególnych Wydziałów KOM-u.

 • maj 1942
 • czerwiec 1942
 • in the ghetto
 • administrative, business, social/communal
 • address, prices, economy, Judenrat, household committees, care / social welfare, refugees, ZSS
 • Dokumenty z Archiwum Ringelbluma, cz. II

 • 75
 • Related people:

  • Prowalski A.

   Senior clerk of the Bureau of Help for Labour and Economic Help of the Municipal Welfare Committee - spring/summer 1...