Niemiec, pracujący jako pracownik cywilny w fa...

  • YES
  • Niemiec, pracujący jako pracownik cywilny w fabryce Halamana, razem z Henrykiem Lewenfiszem, pomógł wyjść z getta rodzinie Lewenfiszów. Najpierw wyszła Teofila Lewenfisz z córką Wandą, a później Henryk Lewenfisz z synem.

  • marzec/kwiecień 1943 r.
  • in the ghetto
  • German operations
  • escaping the ghetto