Niemcy rozsierdzeni niepowodzeniami frontowymi...

  • YES
  • Niemcy rozsierdzeni niepowodzeniami frontowymi i okazywaną z tego powodu radością społeczeństwa polskiego rozpoczęli łapanki w całej Warszawie. Miała trwać bez przerwy trzy dni. Dużo aryjczyków schroniło się do getta. W tych ciężkich dniach doszło jeszcze do jednego więcej paradoksu: opaska żydowska, najgroźniejsze piętno, stała się raptem znakiem ochronnym, asekuracją, Żydów bowiem nie łapano

  • 1943-01-14
  • in the ghetto
  • German operations
  • Germans, Poles, rescue attempts, Jews
  • 136