Niemcy przejmują urzędy pocztowe

  • YES
  • Niemcy przejmują urzędy pocztowe

  • before formation of the ghetto
  • German operations
  • mail / post office
  • 21
  • Related people: