Niemcy polecili żydowskiej policji i żydowskie...

 • YES
 • Niemcy polecili żydowskiej policji i żydowskiemu urzędowi pracy przeprowadzić łapankę. Został złapany Henryk, brat załatwił zwolnienie go. Henryk był zły na Władysława, uważał, że nie należało się zniżać do próśb wobec takich łajdaków. Wieczorem ogłoszono, że godz polic. zostaje przesunięta na ten dzień do 12 w nocy, aby rodziny "skierowanych do robót" miały czas przynieść im koce, bieliznę i żywność na drogę. Wzruszająca była ta "wielkoduszność" Niemców i policjanci żydowscy podkreślali ją, chcąc nas do nich przekonać. Dopiero znacznie później W.Szpilman dowiedział się, że złapanych 1000 mężczyzn przewieziono prosto z getta do Treblinki, aby wypróbować na nich świeżo zbudowane komory gazowe

 • maj 42
 • maj 42
 • deportation
 • German operations, private life / daily life
 • musicians, Germans, Jewish police, rescue attempts, deportation
 • 82,83
 • Related people:

  • Szpilman Henryk

   A student, he gave private English lessons, in the ghetto he traded in books at Nowolipki Street. In August 1942, to...

  • Szpilman Władysław

   A pianist, worked for Polskie Radio (Polish Radio), lived with his parents, brother and two sisters in Sliska Street...