Niemcy ogłaszają w getcie rekwizycję futer; Wa...

 • YES
 • Niemcy ogłaszają w getcie rekwizycję futer; Wargonowie oddają swoje futra przedwojennemu znajomemu ojca, Gurewiczowi, który prowadził interesy z Niemcami, a jego żona utrzymywała kontakty z niemieckimi oficerami; po wojnie Alex chciał odebrać futra, ale Gurewicz najpierw odparł, że nie dostał żadnych futer, a potem stwierdził, że zostały one skradzione; później wyjechał do Francji.

 • 1941-06-00
 • 1941-08-00
 • in the ghetto
 • German operations, private life / daily life
 • antisemitism, atmosphere, negative, Germans, Poles, criminality, around the author, everyday life, private life, Jews
 • . str 46
 • Related people:

  • Gurewicz NN

   Wargonowie oddają swoje futra przedwojennemu znajomemu ojca, Gurewiczowi, który prowadził interesy z Niemcami, a jeg...

  • Wargon Aleksander

   Alex Wargon – ur. prawdopodobnie we wrześniu 1926 r. w Warszawie, syn zamożnych właścicieli hurtowni papierniczo-kre...

  • Wargon Irena

   Irka Wargon – ur. 30 I 1924 r. w Warszawie, siostra Aleksandra Wargona; uczyła się w szkole żydowskiej, po wybuchu w...

  • Wargon Bluma

   Bliuma Wargon, matka Alexa Wargona, ur. w Grodzisku; miała czterech braci i jedną siostrę; w wieku dwudziestu kilku...

  • Wargon Mendel

   Mendel, ojciec Alexa Wargona, ur. 25.01.1897 r. w Radomiu; tuż przed I wojną światową rodzina (dziadkowie, ojciec, b...

  Related places: