Natychmiast po wybuchu akcji 22 lipca 42r. zos...

 • YES
 • Natychmiast po wybuchu akcji 22 lipca 42r. została zwołana konferencja obywatelska, by zastanowić się nad zaistniałą sytuacją. Wzięli w niej udział przywódcy wszystkich partii politycznych i organizacji młodzieżowych oraz Żydowskiej Samopomocy Społecznej. Atmosfera była napięta. Przedstawiciele ugrupowań, które należały do Bloku Antyfaszystowskiego, wyrazili pogląd, że akcja jest początkiem końca i że należy wezwać ludność getta do czynnego oporu. Przedstawiciele Agudat Izrael i bezpartyjni działacze z samopomocy społecznej i Jointu uważali, że to jeszcze za wcześnie wołać społeczeństwo do powstania i należy zobaczyć jak akcja się rozwinie. Nie podjęto konkretnych działań. Wtedy lewicowe socjalistyczne i komunistyczne ugrupowania utworzyły wspólny komitet działania, ale i on nie rozwinął żadnego działania, gdyż sytuacja w getcie z dnia na dzień się pogarszała i stawała się straszniejsza. Możliwość kontaktowania się działaczy była niezwykle ograniczona. Część działaczy z Bloku Antyfaszystowskiego i Komitetu Działania wpadła już w ręce wroga. Wtedy organizacje młodzieżowe Dror, Haszomer Hacair" i Akiba postanowili działać samodzielnie i utworzyły pierwszy zalążek ŻOBu, który rozszerzył się w październiku 1942r. Wtedy w jej kierownictwie był Icchak Cukierman, Lubetkin, Józef Kapłan i Szmuel Bresław.

 • 1942-07-22
 • październik 1942
 • deportation
 • social/communal
 • activists, underground movement, youth, armed resistance, ZSS
 • 294
 • Related people:

  • Cukierman Icchak

   A member of Jewish Fighting Organization (ZOB). He was friends with Aleksander Kaminski (Hubert), one of the chiefs...

  • Lubetkin Cywia

   together with her husband Antek Cukierman she headed the youth organisation DROR. In the ghetto she was a member of...

  • Bresław Szmuel

   In September 1939 he left Warsaw and went to the East. He reached Vilnius. After some time he returned to Warsaw. Th...

  • Kapłan Josef

   Haszomer Hacair activist. Collaborated in the ghetto with Oneg Szabat and self-help. Was a member of the management...