Na początku okupacji stosunek Niemców do Joint...

 • YES
 • Na początku okupacji stosunek Niemców do Jointu jako amerykańskiej instytucji był dosyć przyzwoity. Pozwolili oni nawet, by dyrektorzy Neusztadt i Guzik wyjechali do Brukseli (Brisł?) na naradę z europejską dyrekcją Jointu na temat pomocy dla Żydów w Polsce. Z czasem stosunek okupantów do Jointu znacznie się pogorszył. Po powstaniu getta Joint gorączkowo szukał możliwości znalezienia, różnymi sposobami, większych sum przeznaczonych dla organizacji związanych z samopomocą socjalną. W tym celu brał pożyczki, do zwrotu po wojnie, od bogatych Żydów. Transakcje te nie były tajemnicą. Z tego to powodu, na początku 1941r., dyrektor finansowy Jointu Daniel Guzik został aresztowany ,,za nielegalne transakcje" i osadzony w więzieniu na 9 miesięcy. Kiedy w grudniu 1941r. wybucha wojna z USA działalność Jointu w Polsce zostaje zabroniona.

 • początek wojny
 • 1941
 • before formation of the ghetto, in the ghetto
 • social/communal
 • the rich, activists, Germans, care / social welfare, prison
 • str.94
 • Related people:

  • Guzik Daniel

   Był dyrektorem Jointu odpowiedzialnym za finanse. W początkach 1941r. został aresztowany przez Niemców za ,, nielega...

  • Neusztadt Leon

   The head of the Joint (American Jewish Joint Distribution Committee), responsible for child care, a Centos (Central...