Na kilku krańcach ważniejszych ulic w getcie w...

  • YES
  • Na kilku krańcach ważniejszych ulic w getcie w-skim zawieszone były megafony, które nadawały oficjalne radiowe komunikaty niemieckie. Mieszkańcy getta nazywali je szczekaczkami. 22 czerwca 1941r. z megafonów nadano wiadomość, że wojska niemieckie przekroczyły granice ZSRR.

  • in the ghetto
  • private life / daily life
  • Germans, street
  • 249