Na Narbutta mieszkała Jadwiga Lipska, która wy...

  • NO
  • Na Narbutta mieszkała Jadwiga Lipska, która wyszła z getta. Pośredniczyła w wyrabianiu dokumentów aryjskich dla Żydów wyprowadzanych z getta przez konwojenta fabryki Roericha, Jerzego Vogla.

  • in the Ghetto, deportation
  • administrative, housing
  • other help