Mozes Josef Bitter wyniósł w worku swoją córkę...

  • NO
  • Mozes Josef Bitter wyniósł w worku swoją córkę, Helene Itę, do szopu garbarskiego na Grzybowskiej, gdzie pracował. Ukrył ją pod stertą skór i czekał na ludzi, którzy mieli ją stamtąd zabrać na stronę aryjską. Przyszli po nią państwo Szwaroccy, ubrali ją w strój łowicki i zabrali do siebie, na Zajęczą 9.

  • 1942-00-00
  • in the Ghetto, deportation
  • Poles operations, help