Metody pracy komitetów blokowych: /w jednym z...

 • YES
 • Metody pracy komitetów blokowych: /w jednym z nich działa autor/ 1. Sklasyfikowanie mieszkańców pod względem zamożności i źródeł dochodów. 2. Ustalenie, kto potrzebuje pomocy, a kto może ją świadczyć. 3. Zmiękczanie "upartych świń" na rozmaite sposoby. Skąpiec mógł np. zostać publicznie napiętnowany - jego nazwisko wywieszano na bramie wjazdowej. 4. Komitet blokowy ustalał miesięczną składkę stosownie do indywidualnych możliwości - sumy zasilały fundusz centralny, który opłacał kuchnie wydające zupę.

 • 1941-03-22
 • in the ghetto
 • social/communal
 • the rich, household committees, communal kitchens, care / social welfare
 • Kapłan, Chaim Aron, Scroll of Agony. The Warsaw Diary, transl. from Hebrew and ed. by A. I. Katsh

 • 239
 • Related people:

  • Kapłan Chaim Aron

   Author of the diary, which was found 20 years after the Warsaw ghetto uprising and published in England in 1966. Tea...