Masza, po wyjściu z getta 10 maja i ukrywaniu...

 • YES
 • Masza, po wyjściu z getta 10 maja i ukrywaniu się w lasku w Łomiankach, była potem w partyzantce w lasach wyszkowskich. Tam poznała swego przyszłego męża, Jakuba Putermilcha. Ale w pół roku później zachorowała i wróciła do Warszawy

 • czerwiec 43
 • grudzień 43
 • Warsaw Ghetto Uprising, 1943, outside of the ghetto
 • social/communal, private life / daily life
 • activists, armed resistance, the 'Aryan' side, escaping the ghetto
 • 73
 • Related people:

  • Putermilch Masza

   Her father was a merchant, who had a leather goods workshop, her mother was a member of the Bund since she was young...

  Related places: