Luty 1940. Władze niemieckie nakładają na Żydó...

  • YES
  • Luty 1940. Władze niemieckie nakładają na Żydów obowiązek pracy. Powstają liczne obozy pracy przymusowej. Mobilizację do tych obozów przeprowadzał wydział pracy w Judenracie. Już w połowie 1940r. wypędzono do obozów pracy przymusowej około 14000 młodych Żydów. W 1941r. już po utworzeniu getta W-skiego w przeszło 50 obozach pracowało ponad 30000 Żydów. Pracowali w warunkach nieludzkich, w błocie, bez ubrania, bici, katowani przez ukraińskich i polskich strażników. Choroby, epidemie. Dla wielu Żydów, jeszcze przed rozpoczęciem akcji, obozy były obozami śmierci. Z obozów tych, za bardzo duże pieniądze, były wykupywane dzieci bogatych Żydów. Żadnej szansy nie było dla ubogich. Rozwinęła się, w tym czasie, trwająca przez cały okres getta, epoka korupcji.

  • luty 1940
  • 1941
  • before formation of the ghetto
  • administrative, German operations
  • poor, the rich, negative, Germans, camps, Poles, Ukrainians
  • 67