Ludzie zaczęli między sobą szeptać i ostrzegać...

  • YES
  • Ludzie zaczęli między sobą szeptać i ostrzegać jeden drugiego- tej nocy ma być akcja, czuwać, kobiety i dzieci niech śpią w schronach. Wieczorem gminna karetka pogotowia kilka razy przewozi urzędników gminnych do gmachu Gminy

  • 1943-04-18
  • 1943-04-18
  • Warsaw Ghetto Uprising, 1943
  • social/communal, private life / daily life
  • atmosphere, Judenrat, hideout, emergency service, civil servants
  • 9