Ludzie bronili się jak mogli przed wywiezienie...

  • YES
  • Ludzie bronili się jak mogli przed wywiezieniem. Kryli się po różnych z góry obmyślonych kryjówkach, kobiety lały na schody wodę, która zamarzała i utrudniała Niemcom wchodzenie na piętra, niektóre domy zostały zabarykadowane i mieszkańcy ostrzeliwali się SSmanom, Dzięki oporowi Niemcy w ciągu pięciu dni wywieźli tylko ok. 5 tys. osób zamiast projektowanych 10 tys.

  • deportation
  • social/communal
  • hideout, armed resistance, deportation
  • 138