Łucja i Stefan Słonimscy przechowywali kilkana...

  • NO
  • Łucja i Stefan Słonimscy przechowywali kilkanaście osób narodowości żydowskiej, m.in. adwokata Stanisława Boraksa. Wyprowadzili z getta jego żonę, przechowywali u siebie ją i jego rodzinę. W czasie jednej rewizji natrafiono na ślad dziecka adwokata Boraksa, które zabrano do żandarmerii, i dziecko więcej już nie powróciło.

  • 1942-00-00
  • 1944-00-00
  • Poles operations, housing, help
  • long-lasting help, individual help , housing assistence
  • Oświadczenia złożone przez Salomona Niewiażskiego, Eugenię Niewiażską, Henryka Rotbarta w sprawie przeciwko Stefanowi i Łucji Słonimskim.

  • s. 29-30,35