Łucja i Stefan Słonimscy przechowywali kilkana...

  • NO
  • Łucja i Stefan Słonimscy przechowywali kilkanaście osób narodowości żydowskiej, m.in. Łucję Lind-Zawadzką, jej matkę, córkę i męża (lub brata). Od kwietnia do października 1942 r. przechowywali ich w Świdrze. Pomoc była całkowicie bezinteresowna. Potem Zawadzcy musieli zmienić miejsce zamieszkania z powodu prześladowań przez komendanta PP. Kaplińskiego.

  • 1942-04-00
  • 1942-10-00
  • deportation
  • Poles operations, housing, help
  • stranger, long-lasting help, individual help , housing assistence
  • Oświadczenie złożone przez Łucję Lind-Zawadzką oraz protokół przesłuchania świadka Łucji Zawadzkiej w sprawie przeciwko Stefanowi i Łucji Słonimskim.

  • s. 36, 39-40.