Lokale w których mieściły się przed okupacją ż...

 • YES
 • Lokale w których mieściły się przed okupacją żydowskie organizacje, lokale partyjne, różnych organizacji filantropijnych, szkoły, zostały obsadzone przez społeczną samopomoc, dookoła której skupiały się i działały szerokie kręgi różnego rodzaju działaczy i pracująca inteligencja. Wszystkie inne formy działalności społecznej, politycznej i kulturalnej były w getcie zabronione. Po jakimś czasie nastąpiło ożywienie tej działalności pod płaszczykiem ochronnym jedynej tolerowanej działalności organizacji pomocy głodnym i bezdomnym, działalności kuchni (stołówek) popularnych. Centrala zajmująca się stołówkami była doskonale zorganizowana w sensie administracyjnym. Na jej czele, w ramach samopomocy społecznej stali: Jehoszua Brojda, dr M .Szpindler, Menahem Linder. Centrala przechodziła przez różne fazy, kilkakrotnie przeprowadzała się w różne miejsca. Był moment, kiedy posiadała ona duży magazyn dla produktów. I był moment, kiedy kierownikom kuchni dawano pieniądze do samodzielnych zakupów. Odbywały się tam posiedzenie i zebrania. Tak czy inaczej kierownicy kuchni musieli ,,trzymać rękę na pulsie" i przychodzić codziennie do centrali, by wiedzieć, co nowego przygotowuje centrala, prosić i przypominać, walczyć o standard swojej kuchni. Spośród około 100 pracowników Centrali i z od 10 do 15 razy większej liczby pracowników zatrudnionych w popularnych kuchniach, końca wojny doczekało poniżej 2% ludzi

 • od początku okupacji niemieckiej
 • do wybuchu powstania w getcie w-skim
 • before formation of the ghetto, in the ghetto
 • social/communal
 • activists, Intelligentsia, communal kitchens, ZSS
 • s.66
 • Lokale ,, kuchenne" mieściły się w różnych punktach getta.Centrala mieściła się przez jakiś czas w budynku Instytutu Żydowskiego

 • Related people:

  • Linder Menachem

   Studiował we Lwowie, na uniwersytecie. Należał do młodzieżowej organizacji syjonistycznej ,,Haszomer hacair", z...

  • Szpindler M.

   Energetic, respectable administrative director. He actually managed the central, administering the activities of pop...

  • Brojda Jehoszua

   He officially ran the central office dealing with managing the chain of kitchens in the Warsaw ghetto.

  • Birkenhajm Gina

   Dyplomowana specjalistka od w dziedzinie żywienia.Studiowała w wyższej szkole amerykańskiej a następnie, przez jakiś...

  • Kotek-Kotkowski Unknown

   Was in the Warsaw Ghetto. Died.

  Related places:

  • Tłomackie 5

   In the first months after the Germans had encroached on Warsaw, the ZTOS (Jewish Social Welfare Association) and the...