Lokale rozrywkowe w getcie w-skim. Na ul. Lesz...

 • YES
 • Lokale rozrywkowe w getcie w-skim. Na ul. Leszno mieścił się kabaret i kawiarnia literacka ,,Sztuka".Tam zbierali się polsko-żydowscy poeci, satyrycy, aktorzy, śpiewacy z przedwojennych polskich literackich kabaretów. Bywali tam również muzycy specjalizujący się w muzyce lekkiej. Część tych satyryków i poetów do wojny współpracowało z satyrycznym tygodnikiem ,,Szpilki". Recytowano w tym kabarecie aktualne wiersze poetki getta Henryki Łazowert i Poli Braun. Swoje liryczne wiersze i satyry recytował młody poeta, współpracownik ,,Szpilek", Leonid Fokszanski. Grali znani pianiści Władysław Szpilman i A. Goldfeder. Wystawiano również skecze wyśmiewające różne fakty, instytucje, działaczy, policjantów działających w getcie. Kabaret ten stał na zupełnie wysokim poziomie. Zawsze było tam pełno ludzi. Publiczność głównie składała się z inteligencji. Prawie wszyscy poeci, satyrycy i artyści kabaretu zginęli podczas akcji lub w czasie powstania w getcie

 • in the ghetto
 • private life / daily life
 • address, humour, Intelligentsia, musicians, artists/writers
 • 177,178
 • Related people:

  • Szlengel Władysław

   A famous Polish- Jewish poet. He performed in the literary cabaret " Sztuka" in the ghetto

  • Szpilman Władysław

   A famous pianist. In the Warsaw ghetto he performed in the literary cabaret " Sztuka"

  • Goldfeder A.

   a well-known pianist. Played in the literary cabaret 'Sztuka' in the Warsaw Ghetto

  • Teitelbaum Unknown

   A satirist. In the Warsaw ghetto he performed in a literary cabaret 'Sztuka'.

  • Fokszański Leonid

   a young poet; before the war a collaborator of a satirical weekly 'Szpilka'; in the ghetto he recited his poem in th...

  • Braun Pola

   A well-known poet writing in the ghetto. Her poems were recited in a literary cabaret in the ghetto.

  Related places:

  • Leszno 2

   Mieścił się tu Literacki Kabaret i Kawiarnia ,,Sztuka"