Leżę w łóżku na środku pokoju, obok sześcioro...

  • YES
  • Leżę w łóżku na środku pokoju, obok sześcioro dzieci

  • maj 42
  • maj 42
  • in the ghetto
  • social/communal, private life / daily life
  • children, orphanages
  • 322