Leonia Janecka (Nedelman) jedną noc spędziła w...

  • NO
  • Leonia Janecka (Nedelman) jedną noc spędziła w mieszkaniu, w którym ukrywał się Lipszyc, teść jej siostry Hani.

  • in the Ghetto
  • Poles operations
  • one-off help, housing assistence