Kulminacyjnym punktem wielkich imprez dziecięc...

  • YES
  • Kulminacyjnym punktem wielkich imprez dziecięcych był rok 1942, gdy sytuacja w getcie w-skim bardzo się pogorszyła. Było to już po ,,krwawej nocy" z 17 na 18 kwietnia 1942r. W dniu święta Lag Bojmer, 5- tego maja 1942r, kierownictwo Centosu zorganizowało ,,święto dziecka". W tym dniu na ulicach getta zorganizowano zbiórkę pieniędzy na rzecz dzieci. We wszystkich bez wyjątku ośrodkach dziecięcych i w szkołach odbyły się przedstawienia teatru lalek, występy zespołów teatralnych, chórów dziecięcych i miejscowych zespołów dziecięcych. Wszystkie dzieci otrzymały słodycze.

  • 1942-05-05
  • 1942-05-05
  • in the ghetto
  • private life / daily life
  • CENTOS, children, care / social welfare
  • 139,140,141