Kolejną plagą żydowskich mieszkańców W-wy były...

 • YES
 • Kolejną plagą żydowskich mieszkańców W-wy były napady rabunkowe band złożonych z polskich chuliganów i bandytów. Obiektem ich działania były głównie żydowskie sklepy. Napady te zaczęły się pod koniec 1939r., wzmogły się w styczniu 1940r. i z przerwami trwały do powstania getta w listopadzie 1940r. Wzmagały się w dnie Pesach- były to prawdziwe pogromy przeprowadzane przez 500 osobowe, wielkie bandy złożone z młodych chuliganów. Jak ustalono bandy te były organizowane przez nazistów, którzy nie tylko dali im pełną swobodę bicia i rabowania żydowskiego mienia, ale płacili za te ekscesy i rabunkowe napady dzienną pensję - pieniądze i produkty( chleb, mięso i pół litra wódki). Równocześnie ustalono, że w tej działalności uczestniczyli aktywnie członkowie " Falangi" i innych, faszystowko- antysemickich organizacji. Brali w nich udział bezrobotni i często bezdomni z Annopolu. Później po akcjach w getcie, kiedy wielu Żydów przeszło na aryjską stronę, z tych samych źródeł rekrutowali się polscy szantażyści.

 • listopa 1940r.
 • before formation of the ghetto
 • German operations, social/communal
 • antisemitism, prices, activists, negative, Germans, Poles, the 'Aryan' side, szmalcowniks / blackmailers
 • 65,66
 • Related people:

  • Berman Adolf Abraham

   Od września 1939 roku do stycznia 1945 działał w żydowsiej konspiracji. Był czynnym i ważnym działaczem partii Lewic...