Kolaboranci, wizyty Gancwajcha u Czerniakowa -...

  • YES
  • Kolaboranci, wizyty Gancwajcha u Czerniakowa - bał się go Kohn + Heller. Rumkowski był dwukrotnie gościem Gancwajcha - próbował zobaczyć się z Prezesem - Cz - usiłował się wykręcić - szantaż - zmuszony go przyjąć. Nossig - przychodził często do ACzerniakowa - rozmowy bez świadków. Judtowa (T. nie pamięta nazwiska) - były kochanka Niemca - w okresie I wojny - teraz on w Warszawy - protegowana - różne koncesje - m.in. jedyne w getcie kino - Femina

  • in the ghetto
  • social/communal
  • collaboration
  • Tyszka, Leon, Sukcesy i klęski jednego życia

  • [54]
  • nic niewarty ten pamiętnik!