Kierownictwo szopu starało się o cofnięcie dec...

  • YES
  • Kierownictwo szopu starało się o cofnięcie decyzji o przeniesieniu do Trawnik - za wysoką cenę uzyskało od Toebbensa zezwolenie na pozostanie w Warszawie

  • marzec 43
  • in the ghetto
  • social/communal
  • prices, Germans, camps, Shops
  • 8